O nás

JUDr. Vladimír Janošek, advokát

nar. 3. 8. 1986, Kobylí

Výkon advokacie

2017

zapsán do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod ev. č. 17851

Advokátní zkouška

2017

složil s prospěchovým stupněm výtečně

Praxe

2014/2017

advokátní koncipient ve společnosti Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

Vzdělání

2019

Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, titul JUDr.

2009/2014

Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, obor: Právo, titul Mgr.

2007/2010

Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, obor: Teorie a praxe přípravného řízení trestního, titul Bc.

2006/2010

Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, obor: Finance, titul Bc.

2006/2009

Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, obor: Sociálně ekonomický, titul Bc.

2002/2006

Všeobecné gymnázium, Hodonín, Legionářů 1